Sản xuất Bỉ
Chất liệu Polypropilen
Chiều cao sợi 17 mm
Mật độ sợi ~ 280.600 điểm/m2
Trọng lượng trung bình ~ 3.2 kg/m2
Công nghệ dệt điểm Châu Âu
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT của Đức và ISO 14001
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ
Thảm Hiện Đại AVANO DIMENSION COSY 64502056
Thảm Hiện Đại AVANO DIMENSION COSY 64502056
Thảm Hiện Đại AVANO DIMENSION COSY 64502056
Thảm Hiện Đại AVANO DIMENSION COSY 64502056
Thảm Hiện Đại AVANO DIMENSION COSY 64502056
Thảm Hiện Đại AVANO DIMENSION COSY 64502056