Sản xuất Bỉ
Chất liệu Polypropilen
Chiều cao sợi 40 mm
Mật độ sợi ~ 80.000 điểm/m2
Trọng lượng trung bình ~ 3.1 kg/m2
Công nghệ dệt điểm Châu Âu
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT của Đức và ISO 14001
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống cháy CFR 1630-1631 của Mỹ
Thảm Hiện Đại AVANO CRYSTAL SHAGGY 94007040
Thảm Hiện Đại AVANO CRYSTAL SHAGGY 94007040
Thảm Hiện Đại AVANO CRYSTAL SHAGGY 94007040
Thảm Hiện Đại AVANO CRYSTAL SHAGGY 94007040
Thảm Hiện Đại AVANO CRYSTAL SHAGGY 94007040
Thảm Hiện Đại AVANO CRYSTAL SHAGGY 94007040