Sản xuất Bỉ
Chất liệu Polypropilen
Chiều cao sợi 11.5 mm
Mật độ sợi ~ 352.000 điểm/m2
Trọng lượng trung bình ~ 1.5 kg/m2
Công nghệ dệt điểm Châu Âu
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường GUT của Đức và ISO 14001
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080
Thảm Hiện Đại AVANO AUTA 26394080